Innehållspublicerare

null Jag fick en begäran om tilläggsutredning, hur ska jag svara?

Jag fick en begäran om tilläggsutredning, hur ska jag svara?

Det säkraste sättet är att skicka svaret via samma kanal som frågan ställdes. Med andra ord, om grossisten eller apoteket ställde frågan per e-post ska du svara per e-post. Om frågan upplevs som oklar och sökanden behöver handledning är det alltid möjligt att ringa eller skicka e-post till Fimeas veterinär som ansvarar för behandlingen av tillstånd.

25.10.2021