Innehållspublicerare

null Inspelningen från Forumet för läkemedelsinformation 3.11.2022 har publicerats

Inspelningen från Forumet för läkemedelsinformation 3.11.2022 har publicerats

2.12.2022

Forumet för läkemedelsinformation ordnades torsdagen den 3 november 2022 kl. 9.00-11.30 I år diskuterades ämnet ”Fungerande läkemedelsbehandling i vardagen för personer i arbetsför ålder - interaktion och vårdtrötthet som utmaningar för engagemanget”. Den textade inspelningen av Läkemedelsinformationsforumet som ordnades som webbsändning har nu publicerats. Dessutom finns talarnas presentationsmaterial på Fimeas webbplats (på finska).

Genom Social- och hälsovårdsministeriets (Vesa Jormanainen, medicinalråd) inledande av forumet fördjupade sig Läkemedelsinformationsforumet med att diskutera kommunikationsutmaningar och riskområden (Tiina Syyrilä, universitetslärare och doktorand, Östra Finlands universitet), den nationella klassificeringen av riskläkemedel (Elsi Similä, projektchef, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet) och utmaningarna i vårdengagemang och egenvård (Kirsi Kvarnström, ansvarig provisor, HUS Apotek; doktorand, Helsingfors universitet). I paneldiskussionen öppnade Camilla Sonntag-Wilenius och Paula Niiranen (Diabetesförbundets diabetesspanelister) och Heli Salo (erfarenhetexpert, Andningsförbundet) upp sina erfarenheter och synpunkter på utmaningar och bra lösningar i genomförandet av läkemedelsbehandling.

Inspelning och presentationsmaterial

Du kan se inspelningen på Fimeas Youtube-kanal (på finska)  

Social- och hälsovårdsministeriets hälsning,
Vesa Jormanainen, medicinalråd, SHM (från 00:01:23 framåt)

Kommunikationens utmaningar och riskområden i läkemedelsbehandlingen mellan yrkesutbildade personer samt mellan patienter, närstående och yrkesutbildade – Potentiella lösningar för att förbättra patientsäkerheten på sjukhus,
Tiina Syyrilä, doktorand, HVM, Sjukskötare, inre medicin och kirurgi, universitetslärare, Vårdvetenskapliga institutionen, Östra Finlands universitet (från 00:16:33 framåt).

Det nationella projektet för klassificering av riskläkemedel som stöd för säker läkemedelsbehandling,
Elsi Similä, projektchef, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea (från 00:43:53 framåt)

Inledning till paneldiskussionen: Utmaningar i egenvården - hur kan vårdpersonalen stöda?
Kirsi Kvarnström, ansvarig provisor, HUS Apotek; doktorand, Helsingfors universitet (från 01:18:55 framåt)

Paneldiskussion.
Paneldeltagare: Camilla Sonntag-Wilenius och Paula Niiranen (Diabetesförbundets diabetespanelister) och Heli Salo (erfarenhetsexpert, Andningsförbundet) (från 01:43:50 framåt)

Bekanta dig med evenemangets presentationsmaterial 

Ytterligare information ges av

  • Jasmin Paulamäki, forskare, tel. 029 522 3604
  • Päivi Kiviranta, utvecklingsexpert, tel. 029 522 3522
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi