Innehållspublicerare

null Inrättandet av nya apotek i Esbo och Jorv framskrider

Inrättandet av nya apotek i Esbo och Jorv framskrider

3.4.2019

Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären som gällde Fimeas beslut om att inrätta sex nya apotek i Esbo och att ändra apotekens lokaliseringsområden i Esbo. Förvaltningsdomstolen konstaterar att Fimeas beslut överensstämmer med läkemedelslagen och målen i den.

Besvären gällde Fimeas beslut från den 4 oktober 2017 om att inrätta sex nya apotek i Esbo i syfte att trygga en fungerande läkemedelsförsörjning och tillgången till apotekstjänster. Dessutom ändrades apotekens lokaliseringsområden så att de tidigare fem områdena i Esbo i fortsättningen ersätts med två lokaliseringsområden för apotek. De tidigare apoteksområdena har förenats till ett område och endast Jorv har avgränsats som ett eget område.

Enligt förvaltningsdomstolen har Fimea vid bedömningen av behovet att inrätta apotek och ändringen av lokaliseringsområdena i tillräcklig grad och på ett relevant sätt beaktat invånarantalet och det att bosättningen är koncentrerad till stadscentrum, de befintliga övriga apotekstjänsterna i området samt hur de övriga hälso- och sjukvårdstjänsterna är placerade. Som en del av bedömningen har Fimea beaktat Jorvs sjukhus som tillhandahållare av olika hälso- och sjukvårdstjänster, vilka koncentrerats till området, och som lokaliseringsområde för den enda akutmottagningen i Esboregionen.

Fimea förklarar apotekstillstånden lediga att sökas genast när beslutet får laga kraft.

Läs mer:

Förvaltningsdomstolens beslut 

Meddelande om beslutet att inrätta apoteken (4.10.2017)

Ansökan om apotekstillstånd

Ytterligare information ges av

  • Eeva Leinonen, enhetschef, tfn 029 522 3220
  • Pirjo Rosenberg, avdelningschef, tfn 029 522 3246
  • Tiina Kuosa, överprovisor, tfn 029 522 3269
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi