Innehållspresentatör

null Inom ett multinationellt forskningsprojekt, som även äger rum i Finland, observeras i en forskningscentral utomlands en allvarlig, oväntad biverkning. Bör man göra en anmälan till Fimea om biverkningen?

Inom ett multinationellt forskningsprojekt, som även äger rum i Finland, observeras i en forskningscentral utomlands en allvarlig, oväntad biverkning. Bör man göra en anmälan till Fimea om biverkningen?

Nej. Allvarliga, oväntade biverkningar som uppkommit utomlands uppges endast till Europeiska läkemedelsmyndigheten.

 

11.11.2015