Innehållspresentatör

null Innehavaren av försäljningstillstånd har belagt veterinärmedicinska läkemedel med försäljningsförbud

Innehavaren av försäljningstillstånd har belagt veterinärmedicinska läkemedel med försäljningsförbud

21.8.2018

Fimea har tagit emot information om att innehavaren av försäljningstillstånd MSD Animal Health har belagt följande av sina veterinärmedicinska läkemedel med försäljningsförbud:
Finadyne vet 50 mg/ml injektionsvätska, lösning, som är ett viktigt läkemedel för behandling av smärta hos häst, samt Tribrissen vet injektionsvätska, suspension och Duoprim vet injektionsvätska, lösning, som är viktiga basmikrobläkemedel vid behandling av infektionssjukdomar hos djur.

Försäljningsförbudet hänför sig till den tidigare nyheten om den utvärdering som Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för veterinärmedicinska läkemedel har utfört om säkerheten av hjälpämnet dietanolamin för konsumenten.

Preparaten är kritiskt viktiga i Finland. Fimea utreder för närvarande alternativ för att säkerställa tillgängligheten till preparat med motsvarande aktiva substanser.

Innehavaren av försäljningstillstånd har informerat veterinärerna om försäljningsförbudet.

Läs mer:

Brev från innehavaren av försäljningstillstånd 14.8.2018 (pdf) (på finska)

Säkerheten av ett hjälpämne i veterinärmedicinska läkemedel utreds (Webbnyhet från Fimea 23.7.)

Ytterligare information ges av

  • Irmeli Happonen, enhetschef, tfn 029 522 3330
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.