Innehållspresentatör

null Innehållet i Velcade-förpackningarna som misstänktes vara förfalskningar motsvarar originalet

Innehållet i Velcade-förpackningarna som misstänktes vara förfalskningar motsvarar originalet

24.1.2018

Undersökningarna på laboratoriet vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea av den misstänkta förfalskningen av cancerläkemedlet Velcade är klara. Enligt resultaten motsvarar innehållet i förpackningarna som misstänktes vara förfalskningar originalpreparatet avseende aktiv substans, koncentration och föroreningsprofil. Däremot finns det avvikelser i de tekniska detaljerna på förpackningens etikett.

Upphandlingskedjan för de förpackningar som misstänktes vara förfalskningar utreds fortfarande i samarbete med myndigheterna i andra länder.

Misstanke om förfalskning och avbruten användning gäller ett parallelldistribuerat läkemedelsparti (satsnummer GJZT700, parallelldistributör Orifarm Oy) och de förpackningar som av partiet importerades till Finland i december 2017. Alla andra partier av Velcade används normalt.

Fimea fortsätter att utreda ärendet.

Ytterligare information ges av

  • Sami Paaskoski, överprovisor, tfn 029 522 3237
  • Noora Oinonen, överprovisor, tfn 029 522 3255
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi