Innehållspublicerare

null Inga sildenafil-läkemedelsprövning på gravida kvinnor i Finland

Inga sildenafil-läkemedelsprövning på gravida kvinnor i Finland

26.7.2018

I Holland pågår en läkemedelsprövning som kallas Dutch STRIDER där sildenafil har undersökts hos gravida kvinnor vars ofödda barn konstaterats ha fördröjd tillväxt som börjat i ett tidigt skede av graviditeten och som beror på funktionsnedsättning av livmoderkakan. Syftet med prövningen var att reda ut om sildenafil förbättrar fostrets prognos i jämförelse med placebo. Prövningen har avbrutits i förtid på grund av att antalet dödsfall bland nyfödda har ökat i sildenafilgruppen.

I Finland har inga kliniska läkemedelsprövningar gjorts i en motsvarande situation och sådana pågår inte heller för närvarande.  Inga gravida kvinnor deltar heller för närvarande i prövningar på andra läkemedel som hör till en motsvarande läkemedelsgrupp (t.ex. tadalafil).

Sildenafil har godkänts för behandling av erektionsstörningar hos vuxna män och för behandling av pulmonell hypertoni hos 1–17-åriga barn och vuxna.

Mer information om övervakningen av läkemedelsprövningar

Ytterligare information ges av

  • Pirjo Inki, sektionschef, tfn 02952 23362
  • E-post i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi