Innehållspublicerare

null Information till välfärdsområdena som stöd för verksamheten

Information till välfärdsområdena som stöd för verksamheten

9.12.2022

Välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av år 2023 och ansvaret omfattar bland annat ordnandet av läkemedelsförsörjningen.   

Fimea har på sin webbplats samlat tjänster och informationskällor som stöder ordnandet av läkemedelsförsörjningen i välfärdsområdena och som gäller tillgången till läkemedel, säker och ekonomisk användning av läkemedel, styrning, planering och utveckling av läkemedelsförsörjningen samt övervakning och myndighetsstyrning av aktörerna inom läkemedelsområdet. 

Webbplatsen uppdateras med aktuella frågor och svar 

Syftet är att webbplatsen ska fungera som en central informationskälla och en proaktiv kommunikationskanal. På webbplatsen kommer man att samla frågor som inkommit till Fimea från välfärdsområdena samt svaren på dem.  

”Vi samarbetar intensivt med de framtida aktörerna i välfärdsområdena, så att de ska kunna garantera sina invånare smidiga tjänster inom läkemedelsförsörjningen”, berättar Fimeas direktör Piia Vuorela

Hur har Fimea förberett sig för genomförandet av social- och hälsovårdsreformen?  

Som en del av utredningsuppdraget för reformen av läkemedelsfrågor bereder Fimea ett förslag om att koppla styrningen av ordnandet av läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjningen till den allmänna social- och hälsovårdsstyrningen.   

För att inleda arbetet med att utveckla läkemedelsdatalagret har man tagit fram en omfattande utredningshelhet och en vägkarta för beslutsfattande och finansiering. Läkemedelsdatalagret gör det möjligt att ordinera och styra användningen av läkemedel, vilket stöder genomförandet av rationell läkemedelsbehandling och en mer målinriktad utveckling, ledning, övervakning och styrning av funktioner i anslutning till läkemedelsbehandling. 

Behovet av att uppdatera läkemedelslagen är känt 

Fimea har lyft fram de brådskande behoven av ändringar i lagstiftningen i anslutning till läkemedelsförsörjningen som gäller sjukhusapotek och läkemedelscentraler. Med tanke på verksamhetens kontinuitet förmedlas till sjukhusapoteken och läkemedelscentralerna samt partiaffärerna information om att verksamheten fortsätter som förut innan läkemedelslagstiftningen som stöder välfärdsområdenas verksamhet blir klar. 

Läs mer: 

Fimea och välfärdsområden 

Mer information ges av: 

Piia Vuorela, direktör, Säkerhet och effektivitet, piia.vuorela@fimea.fi