Innehållspublicerare

null Information om faktorer som inverkar på besluten om läkemedelsbehandling begärs av läkarna på våren 2020

Information om faktorer som inverkar på besluten om läkemedelsbehandling begärs av läkarna på våren 2020

10.1.2020

Beslut om läkemedelsbehandling kräver mycket information om patienten, läkemedelsbehandlingen och läkemedelspreparaten. Hur klarar läkarna av att möta de allt mångsidigare och ökade kraven då de beslutar om läkemedelsbehandlingar? Fimea, Läkarförbundet och FPA vill reda ut ärendet med en enkätundersökning.

På presentationsvideon berättar forskningsproducenterna närmare vad det är fråga om.

Undersökningen presenteras på Läkardagarna torsdagen den 9 januari klo 12:00–15:00 på Fimeas avdelning i Helsingfors Mässcentrum (http://laakaripaivat.fi/2020). Vi hälsar deltagarna välkomna att diskutera de faktorer som inverkar på besluten om läkemedelsbehandling och om hur det är att fatta beslut om läkemedelsbehandling i hälso- och sjukvårdens vardag. Vår tanke är att samtidigt locka läkare som kan provanvända enkäten.

Läkarförbundet kommer via e-posten att bjuda in sina medlemmar att svara på enkäten under våren. Undersökningsresultaten används för att utveckla arbetsförhållandena, arbetsverktygen och praxisen i beslutsfattandet om läkemedelsbehandlingar.

Ytterligare information ges av

  • Jani Ruotsalainen, forskare, tfn 029 522 3533
  • Hanna-Mari Jauhonen, forskarläkare, tfn 0295223512
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi