Innehållspublicerare

null Import av veterinärmedicinska läkemedel

Import av veterinärmedicinska läkemedel

Kan jag importera mediciner för min hund?

Ja, om du reser med din hund och importerar läkemedel i en mängd som motsvarar högst en månads bruk. Du kan dock inte importera vacciner eller narkotika.

Man får inte importera läkemedel för produktionsdjur, medräknat hästar. Tullen konfiskerar dem vid gränsen. Veterinärmedicinska läkemedel får inte importeras via posten. Beakta detta om du tänker beställa läkemedel via internet.

11.11.2015