Innehållspublicerare

null I patientrådet presenteras läkemedlets väg till patienten

I patientrådet presenteras läkemedlets väg till patienten

5.11.2020

Fimeas patientråd samlades virtuellt till det andra mötet torsdagen den 29 oktober 2020. Vid mötet samlades nästan 40 deltagare, representanter för rådet och personal från Fimea från olika funktioner.

Ett centralt tema under mötet var läkemedlets väg från försäljningstillståndet till patienten och därefter. Hur ett läkemedel får försäljningstillstånd och hur Fimea fungerar som en del av de olika processerna för försäljningstillstånd i det europeiska nätverket för läkemedelstillsyn. Läkemedel utvärderas med olika utvärderingsprocesser även efter att försäljningstillståndet har beviljats. Fimea utvärderar sjukhusläkemedlens terapeutiska värde och Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (PALKO) använder bedömningen i sina rekommendationer. De läkemedel som säljs på apoteken får däremot sin FPA-ersättningsbarhet på ansökan av läkemedelsföretagen, av läkemedelsprisnämnden som lyder under social- och hälsovårdsministeriet.  

Den aktuella coronaviruspandemin och dess effekter väckte diskussion. Vaccin som utvecklas mot coronaviruset är biologiska preparat för vilka försäljningstillstånd söks via Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genom ett centraliserat förfarande. Frågor som gäller masker och coronatest samt de lagliga nätapotekens verksamhet i Finland förtydligades med korta informationsinslag.

Fimea uppskattar responsen från Patientrådet 

Det tredje temat för mötet var Fimeas kommunikation och tjänster för medborgarna. Kommunikationsverksamheten och de kommunikationskanaler som används behandlades. I korthet presenterades också den förnyade Läkemedelssökningen och avsnittet Medborgarens läkemedelsinformation, som patientrådet hade bidragit till att utveckla under sommaren. Medlemmarna i patientrådet hade dessutom i förväg ombetts ge sina synpunkter på hur Fimea bättre skulle nå och betjäna olika patientgrupper.  
Fimea tackar medlemmarna i patientrådet för aktivt deltagande, bra diskussion och respons. Nästa möte har avtalats till mars 2021.  

Presentationerna från patientrådets andra möte finns i mötesmaterialet på Fimeas webbplats på finska. 

Ytterligare material:

Mötesmaterial

•Youtube-video: Ansökan om och behandling av försäljningstillstånd vid Fimea (på finska) öppnar Fimeas försäljningstillståndsprocess. 
• Sic! -artikel: Hur bedöms rimligheten i prissättningen av ett läkemedelspreparat? (på finska) Vad händer efter försäljningstillståndet innan läkemedlet är hos patienten? 
 

Ytterligare information ges av

  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi