Innehållspublicerare

null I januari ordnar Fimea evenemanget Horizon Scanning för läkemedelsföretag

I januari ordnar Fimea evenemanget Horizon Scanning för läkemedelsföretag

7.12.2021

Under evenemanget har läkemedelsföretagen möjlighet att presentera nya läkemedel för sjukhusbruk för Fimeas HTA-team. Evenemanget är avsett för presentation av läkemedelspreparat som kan komma till Fimea för utvärdering i samband med HTA-processen för sjukhusläkemedel under 2022.

Fimea önskar deltagande av främst företag som väntar på ett positivt ställningstagande av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till ett nytt preparat avsett för sjukhusbruk eller till en betydande utvidgning av indikationen för ett preparat som redan är ute på marknaden under tiden 1/2022–12/2022.

Företag som är intresserade av evenemanget ombes anmäla sig per e-post (essi.wikman(at)fimea.fi) senast den 10 januari 2022. Vi ber er i samband med anmälan att preliminärt namnge de personer som deltar i hörandet och skicka en förhandsbeskrivning av de preparat som presentationen gäller.

Två datumalternativ för evenemanget

Evenemanget ordnas i första hand torsdagen den 20 januari 2022 med hjälp av distansförbindelser. Beroende på antalet anmälningar och möjligheterna att delta kan deltaganden ordnas även fredagen den 21 januari 2022. Exaktare tid för respektive företag meddelas senare till de företag som deltar.

Fimea använder programmet MS Teams för virtuella möten. Om ni hellre använder något annat program ska detta nämnas i samband med anmälan. Då tar företaget hand om den virtuella mötestekniken.

Presentationen får ta högst 20 minuter per företag. Presentationen och materialet kan vara antingen på finska eller på engelska.

Läs mer

Processen för snabb utvärdering av sjukhusläkemedel (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Essi Wikman, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3518
  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi