Innehållspresentatör

null I framtiden kommer europeiska barn få nya säkrare läkemedel

I framtiden kommer europeiska barn få nya säkrare läkemedel

29.6.2018

Det europeiska projektet Conect4children (c4c) för att bygga en infrastruktur för klinisk läkemedelsforskning för barn startade den här våren. I projektet byggs en hållbar infrastruktur för läkemedelsforskning, vilken kommer stödja det innovativa utvecklingsarbetet för läkemedel för att främja barns hälsa och som även kommer stärka den internationella konkurrensförmågan för Europa. Målsättningen för den offentliga och privata sektorns gemensamma projekt är att utveckla nya läkemedel och behandlingsformer för europeiska barn och unga.

En främjande faktor för partnerskapet för Finlands Conect4children har varit den långsiktiga verksamheten för det nationella forskningsnätverket för pediatriska läkemedel FINPEDMED, som är verksamt inom olika europeiska och internationella uppgifter som främjar forskningen och utvecklingen inom barnmedicin.

Fimea har sedan år 2004 aktivt varit med och påverkat främjandet och implementeringen av förordningen om läkemedel för pediatrisk användning, bl.a. genom att deltaga i bedömningen av forskningsprogrammen för pediatriska läkemedel i den pediatriska kommittén vid Europeiska läkemedelsmyndigheten och med sitt arbete i vaccinarbetsgruppen. Fimea anser att projektet Conect4children är ytterst viktigt för kliniska läkemedelsprövningar för barn.

Läs mer:

FINPEDMED:s pressmeddelande om projektet Conect4children

Ytterligare information ges av

  • HNS, Sjukvård för barn och unga, verksamhetschef Jari Petäjä, t. 050 428 6630, jari.petaja@hus.fi
  • Finpedmed verksamhetschef Pirkko Lepola, t. 050 514 2646, pirkko.lepola@hus.fi
  • Lääketeollisuus ry:s verksamhetschef, Sanna Lauslahti, t. 050 512 2380, sanna.lauslahti@laaketeollisuus.fi
  • Lääketeollisuus ry, Specialsakkunnig Mia Bengtström, t. 040 544 5858, mia.bengtstrom@laaketeollisuus.fi