Innehållspresentatör

null I en undersökning som inte äger rum i Finland, men i vilken det används ett preparat som används i kliniska undersökningar i Finland, uppkommer en allvarlig, oväntad biverkning. Bör man göra en anmälan till Fimea om biverkningen?

I en undersökning som inte äger rum i Finland, men i vilken det används ett preparat som används i kliniska undersökningar i Finland, uppkommer en allvarlig, oväntad biverkning. Bör man göra en anmälan till Fimea om biverkningen?

Nej. Uppdragsgivaren är dock tvungen att informera forskarna och Fimea om nya, signifikanta observationer som gäller prövningsläkemedlets säkerhet.

 

11.11.2015