Innehållspublicerare

null Hur ska jag fylla i en ansökan om specialtillstånd, om ett läkemedelspreparat med specialtillstånd ska användas för tillverkning av ett ex tempore-läkemedel?

Hur ska jag fylla i en ansökan om specialtillstånd, om ett läkemedelspreparat med specialtillstånd ska användas för tillverkning av ett ex tempore-läkemedel?

Specialtillstånd ska ansökas för det läkemedelspreparat som används för tillverkning av ex tempore-läkemedlet. Tillstånd ska alltså ansökas för ett handelspreparat under dess vanliga handelsnamn.

Apoteket som överlåter ett ex tempore-läkemedel till förbrukning hjälper till med att fylla i avsnittet ”Information om läkemedelspreparatet”.

Som läkemedelsmängd antecknas den mängd av handelspreparatet som går åt till att tillverka det på receptet ordinerade ex tempore-läkemedlet.

25.10.2021