Innehållspublicerare

null Hur mycket förmånligare är synonympreparat än originalpreparat?

Hur mycket förmånligare är synonympreparat än originalpreparat?

När det första synonympreparatet kommer ut vid sidan av originalpreparatet säljs det vanligen cirka 20‒30 % förmånligare. Marknadssituationen avgör priset i början. När flera synonympreparat når apoteken växer priskonkurrensen mellan de olika företagen. Dessutom påskyndas priskonkurrensen av läkemedelsutbytet. Ibland sjunker priset så mycket som 70‒90 % från originalpreparatets pris.

 

25.10.2021