Innehållspublicerare

null Hur återkallandet av ranitidinpreparat inverkar på tillgången till veterinärläkemedel

Hur återkallandet av ranitidinpreparat inverkar på tillgången till veterinärläkemedel

23.9.2019

Fimea meddelade den 18 september om att humanläkemedel som innehåller ranitidin dras tillbaka från apoteken på grund av kvalitetsproblem. Det är fråga om en säkerhetsåtgärd som ansluter sig till föroreningen N-nitrosodimetylamin (NDMA) som upptäckts i dessa preparat.

I Finland finns det inte ranitidinpreparat med försäljningstillstånd som godkänts för djur. De preparat som används för djur är läkemedel med specialtillstånd eller försäljningstillstånd avsedda för människor och de används i liten skala för sällskapsdjur. Ranitidin används inte för produktionsdjur. De ranitidinpreparat avsedda för människor som får säljas i Finland och som dragits tillbaka från apoteksdistributionen varken säljs eller överlåts för veterinärmedicinsk användning. Preparat som veterinärer eventuellt har i lager samlas emellertid inte in. Preparat med specialtillstånd blir kvar på normalt sätt i partidistributionen. Enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten antas NMDA i mycket små halter inte vara skadligt för människan.

Läs mer

Läkemedel som innehåller ranitidin dras tillbaka från apoteken på grund av kvalitetsproblem

Europeiska läkemedelsmyndigheten har inlett en säkerhetsutvärdering av humanpreparat som innehåller ranitidin

Ytterligare information ges av

  • Kristina Lehmann, veterinär, tfn 02 9522 3376
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi