Innehållspresentatör

null Hur anmäls de biverkningar som inte är allvarliga?

Hur anmäls de biverkningar som inte är allvarliga?

De beaktas då man lämnar in en redogörelse över forskningsresultaten. En förteckning över enskilda biverkningar ges endast på begäran.

 

11.11.2015