Innehållspresentatör

null Har en anmälan och en ansökning av tillstånd olika handläggningsavgifter?

Har en anmälan och en ansökning av tillstånd olika handläggningsavgifter?

Ja, handläggningsavgiften för en anmälan är 2200 € och handläggningsavgiften för en ansökning om tillstånd är 2500 €.

 

11.11.2015