Innehållspublicerare

null Har du tagit del av informationspaketen om läkemedelsbehandling?

Har du tagit del av informationspaketen om läkemedelsbehandling?

14.5.2020

Fimeas informationspaket om läkemedelsbehandling erbjuder information och konkreta verktyg för hälso- och sjukvårdspersonalen som stöd för praktiskt arbete. Informationspaketen hjälper dessutom social- och hälsovårdsorganisationerna att utveckla processer som främjar genomförandet av en vettig läkemedelsbehandling.

Teman i informationspaketen om läkemedelsbehandling är

  • Kontroll av att läkemedelslistan är aktuell
  • Multiprofessionell utvärdering av läkemedelsbehandlingen
  • Uppföljning av läkemedelsbehandling
  • Biosimilarer
  • Identifiering och förebyggande av problem i läkemedelsbehandlingen

Du kan utnyttja innehållet i informationspaketeten fritt i ditt eget arbete eller exempelvis som utbildningsmaterial vid arbetsplatsutbildning. De innehåller även material som riktas till läkemedelsanvändarna. En enkät genomfördes i början av sommaren 2019 om hur kända och användbara informationspaketen är.  Utgående från resultaten har informationspaketen uppdaterats och utvecklats ytterligare.

Läs mer:

Informationspaket om läkemedelsbehandling

Sic! 1-2/2020: Joko olet tutustunut Lääkehoidon tietopaketteihin? (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 5223513
  • Leena Reinikainen, utvecklingskoordinator, tfn 029 5223520
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi