Innehållspublicerare

null Handläggningen av specialtillstånd är stängd 16.1–20.1.2020

Handläggningen av specialtillstånd är stängd 16.1–20.1.2020

10.1.2020

Specialtillstånd kan inte handläggas från torsdagen den 16 januari till måndagen den 20 januari 2020, eftersom Fimeas kontor i Helsingfors flyttar. Fimea svarar inte heller på förfrågningar som gäller ansökningar under nämnda tid.

Våra kontaktuppgifter är oförändrade efter flytten.

Det kan uppstå dröjsmål i handläggningen av specialtillstånd efter att verksamhetsstället i Helsingfors har flyttat. Det bör beaktas att den lagstadgade handläggningstiden på 30 dagar bör reserveras för erhållande av ett förordnande.

Telefonförfrågningar som görs under handläggningstiden för ansökan överbelastar tillståndshandläggningen, och därför undanber vi sådan kontakt.

Ytterligare information fås vid behov på ERITYISLUVAT@fimea.fi