Innehållspublicerare

null Handläggningen av specialtillstånd är överbelastad – en eventuellt poststrejk försvårar situationen

Handläggningen av specialtillstånd är överbelastad – en eventuellt poststrejk försvårar situationen

7.11.2019

Det råder överbelastning i handläggningen av Fimeas specialtillstånd. Man försöker behandla ansökningarna utan dröjsmål, men man bör för ett beslut bereda sig på den lagstadgade handläggningstiden för tillståndsansökningar som är 30 dagar efter att en korrekt ansökan har inkommit till Fimea. Det är bra om sökanden informerar läkemedelsanvändarna om detta.

Telefonförfrågningar under handläggningstiden för ansökan överbelastar handläggningen av tillstånd ytterligare, och därför undanber vi sådan kontakt.

Det rekommenderas att ansökningarna skickas till Fimea i god tid och att de är så fullständiga som möjligt. Handläggningen av ansökan försenas om den är bristfälligt ifylld och tilläggsutredningar måste begäras. Det är också bra att utreda tillgången till preparat som söks med specialtillstånd innan ansökan skickas in.

Under den eventuella poststrejken kommer ansökningar om specialtillstånd som skickats per brev inte fram till Fimea. Snabbtillstånden handläggs så fort som möjligt i den ordningsföljd de inkommer. Det lönar sig att beakta att handläggningen av snabbtillstånd kan fördröjas om antalet ansökningar ökar.

Läs mer:

Fimeas anvisningar till apoteken om smidig handläggning av ansökningar om specialtillstånd

Mer information om innehållet i specialtillståndsansökningar kan vid behov begäras på adressen ERITYISLUVAT@fimea.fi