Innehållspublicerare

null Handläggningen av specialtillstånd är överbelastad

Handläggningen av specialtillstånd är överbelastad

30.11.2017

Det råder överbelastning i handläggningen av Fimeas specialtillstånd. Målet är att ansökningarna ska handläggas utan dröjsmål inom utsatt tid. I brådskande undantagsfall kan det vara möjligt att bevilja snabbtillstånd (s.k. faxtillstånd).

Snabbtillstånden handläggs så fort som möjligt i den ordningsföljd de inkommer. Sökanden bör observera att handläggning av snabbtillstånd inte är möjlig direkt efter att ansökan har skickats eftersom bland annat mottagningen av ansökningar sker med en teknisk fördröjning.

Den som överlåter läkemedel för konsumtion bör observera och vid behov informera kunden om att man för ett beslut bör bereda sig på den lagstadgade handläggningstiden för tillståndsansökningar som är 30 dagar efter att en korrekt ansökan har inkommit till Fimea.

Handläggningen av ansökan försenas om den är bristfälligt ifylld och tilläggsutredningar måste begäras. Sökanden ska alltid kontrollera att ansökan innehåller alla nödvändiga uppgifter och att tillgängligheten till preparatet som söks med specialtillstånd har utretts redan innan ansökan sänds till Fimea.

Telefonförfrågningar under handläggningstiden för ansökan överbelastar handläggningen av tillstånd ytterligare.

Läs mer:
Fimeas anvisningar till apoteken om smidig handläggning av ansökningar om specialtillstånd

Ytterligare information ges av

  • Tilläggsuppgifter om innehållet i specialtillståndsansökningar kan vid behov begäras på adressen ERITYISLUVAT@fimea.fi