Innehållspresentatör

null Handläggning av specialtillståndsansökningar under poststrejken

Handläggning av specialtillståndsansökningar under poststrejken

22.11.2019

Under den pågående poststrejken är det möjligt att först lämna in alla ansökningar om specialtillstånd elektroniskt till Fimea. Ansökningarna i original ska dock skickas per post till Fimea.

  • Ansökan kan skickas per fax till numret 029522 3006 eller till Fimea med säker e-post https://securemail.fimea.fi/ till adressen ERITYISLUVAT@fimea.fi.
  • Av ansökan ska det tydligt framgå om det är frågan om en normal (20 euro) eller brådskande ansökan om specialtillstånd (”snabbtillstånd”, 40 euro).
  • Om det är frågan om en brådskande ansökan, ska detta antecknas i meddelanderubriken (”snabbtillstånd”).
  • Sökanden bör observera att faxnumret (om fax används) eller telefonnumret (om fax inte används) ska meddelas bredvid apotekets officiella namn för den i ansökan angivna överlåtaren av ett preparat till förbrukning.

Fimea meddelar i första hand om förordande av ansökan till det faxnummer som anges i ansökan. Meddelandet ges per telefon om det inte finns tillgång till fax. Den lagstadgade handläggningstiden på 30 dagar bör reserveras för erhållande av ett förordande. Snabbtillstånden handläggs så fort som möjligt i den ordningsföljd de inkommer.

Telefonförfrågningar under handläggningstiden för ansökan överbelastar handläggningen av tillstånd, och därför önskas att kontakt per telefon undviks.

Efter poststrejken bör det beaktas att dröjsmål kan förekomma i erhållandet av administrativa beslut.

Ytterligare information kan vid behov fås på adressen ERITYISLUVAT@fimea.fi