Innehållspublicerare

null Hamstra inte läkemedel

Hamstra inte läkemedel

16.3.2020

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea uppmanar kraftigt till sans vid köp av läkemedel. Det lönar sig inte att skaffa överstora hushållsförråd även under den specialsituation som orsakats av coronaviruset. Vad gäller receptbelagda läkemedel ska man följa FPA:s anvisningar under coronaviruspandemin.

Till följd av veckoslutets överdimensionerade hamstrande kan apotekens läkemedelsförråd vara tillfälligt slut för en del läkemedelspreparat. Tillgången till smärtstillande och febernedsättande läkemedel är dock inte hotad och läkemedelspartiaffärerna i vårt land har lager som motsvarar över ett halvt års normaltillgång av smärtstillande och febernedsättande läkemedel.

För att trygga apotekens förråd och för att normalisera leveranserna från läkemedelspartiaffärerna uppmanar vi till att beställa och skaffa endast de läkemedel som ni just nu behöver. Detta är nödvändigt för att säkerställa kritiska läkemedelstransporter och för att så snabbt som möjligt normalisera situationen.

Fimea påminner samtidigt om att alla läkemedel, även egenvårdsläkemedel, har biverkningar och att de ska användas enligt anvisningarna och endast vid behov. Vid användningen av paracetamol är det ytterst viktigt att följa de dosrekommendationer som konstaterats vara säkra (högst 3 g/dygn för vuxna) för att undvika biverkningar såsom exempelvis leverskador.

Fimea anvisar apoteken till att för närvarande överlåta endast exempelvis en förpackning smärtstillande och febernedsättande egenvårdsläkemedel per kund.

Finlands hälsomyndigheter ansvarar för anvisningarna om användningen av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel.

Läs mer:

FPA:s meddelande: de receptbelagda läkemedlens expedieringsintervall och coronaviruspandemin

Coronaviruset COVID-19

Ytterligare information ges av

  • Johanna Nystedt, Direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3210
  • Timo Mauriala, enhetschef, Enheten för kvalitetskontroll av preparat, tfn 029 522 3214
  • Eeva Leinonen, enhetschef, enheten Tillstånd och inspektioner, tfn 029 522 3220
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, Utvärdering av läkemedelspreparat, tfn 029 522 3320