Innehållspublicerare

null Giltighetstiden för tidsbestämda specialtillstånd för veterinärmedicinska preparat som kräver specialtillstånd har förlängts

Giltighetstiden för tidsbestämda specialtillstånd för veterinärmedicinska preparat som kräver specialtillstånd har förlängts

9.10.2020

För att underlätta tillgängligheten till veterinärmedicinska preparat under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruspandemin har Fimea överfört en del veterinärmedicinska preparat som använts med specialtillstånd till tidsbestämda specialtillstånd. Dessa preparat kan överlåtas till förbrukning enligt det tidsbestämda specialtillståndet, och man behöver inte ansöka om specialtillstånd.

Eftersom coronaviruspandemin fortsätter har giltighetstiden för nya tidsbestämda specialtillstånd under undantagsförhållandena förlängts till 31.3.2021. Det lönar sig att följa upp preparaten på sidan Förteckningar över veterinärmedicinska preparat i förteckningen ”Tidsbestämda specialtillstånd för veterinärmedicinska preparat”.

Läs mer: 

Tidsbestämda specialtillstånd för veterinärmedicinska preparat som kräver specialtillstånd

Ytterligare information ges av

  • vet.erityisluvat@fimea.fi