Tillbaka till föregående sida

Fortsatta problem med tillgången på adrenalinpennor

Fortsatta problem med tillgången på adrenalinpennor

21.5.2018

Störningarna som började i februari i tillgången på autoinjektorer som innehåller adrenalin, s.k. adrenalinpennor, (Epipen®, Jext®) fortsätter. Adrenalin-autoinjektorer används som första hjälp vid svåra, akuta och livshotande allergiska reaktioner som kräver omdelbar vård.

Baserat på uppgifter från innehavarna av försäljningstillstånd kommer preparaten till Finland inom de närmaste veckorna, men mängderna som kommer täcker tills vidare inte hela behovet av autoinjektorer.

Om en patient omedelbart behöver en ny adrenalin-autoinjektor och apoteket inte kan expediera preparaten Epipen® ellerJext®, ska patienten ta kontakt med den behandlande läkaren. Läkaren kan vid behov ordinera läkemedlet Emerade 150 mikrog eller Emerade 300 mikrog som Fimea har beviljat tidsbundet specialtillstånd för expediering. För ett preparat med tidsbundet specialtillstånd behöver inget separat patientspecifikt specialtillstånd sökas. Dessutom har Fimea säkerställt att importören av specialtillståndspreparatet bereder sig på eventuellt ökande efterfrågan.

Vid behandling av allergiska reaktioner som kräver omedelbar vård använder sjukhusen adrenalinpreparat som är avsedda för sjukhusbruk. Situationen för tillgången på dessa preparat är normal.

I eventuella frågor som gäller ordination av preparat med specialtillstånd ges mer information på adressen erityisluvat@fimea.fi.

Ytterligare information ges av

  • Minna Kurronen, överinspektör, tfn 029 522 3239
  • Eeva Leinonen, enhetschef, tfn 029 522 3220
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi
Dela denna sida