Innehållspresentatör

null Fortsatta problem med tillgången på adrenalinpennor

Fortsatta problem med tillgången på adrenalinpennor

26.7.2018

Problemen fortsätter med tillgången på autoinjektorer som innehåller adrenalin, s.k. adrenalinpennor, för vuxna. I Finland säljs preparaten Epipen®, Jext® och Emerade®. Just nu går det inte att få tag på Epipen och Jext i styrkan 300 mikrogram, som är avsedd för vuxna. Enligt uppgifter från innehavarna av försäljningstillstånd kommer dessa preparat till Finland i augusti–september.

Adrenalin-autoinjektorer används som första hjälpen vid svåra, akuta och livshotande allergiska reaktioner som kräver omedelbar vård.

Om en patient omedelbart behöver en ny adrenalin-autoinjektor och apoteket inte kan expediera det receptbelagda preparatet, hjälper apoteket till att vid behov kontakta läkaren för att expediera ett tillgängligt läkemedel.

Läs mer:

Fimeas verksamhet för att säkerställa tillgängligheten till läkemedel (Sic 3-4/2017) 

Fimeas meddelande 21.5.2018

Ytterligare information ges av

  • Minna Kurronen, överinspektör, tfn 029 522 3239
  • Eeva Leinonen, enhetschef, tfn 029 522 3220
  • E-post i formatet fornamn.efternamn@fimea.fi