Innehållspublicerare

null Fortsatt minskning i försäljningen av mikrobläkemedel för djur år 2016

Fortsatt minskning i försäljningen av mikrobläkemedel för djur år 2016

17.11.2017

Totalförsäljningen av mikrobläkemedel för djur har på två år minskat sexton procent, vilket omräknat i aktiva substanser innebär mer än tvåtusen kilogram. Minskningen gäller både injektionspreparat och oralt administrerade preparat. Bland läkemedelsgrupperna har försäljningen av penicilliner, kefalosporiner samt kombinationen sulfonamid-trimetoprim minskat mest.

Det är inte möjligt att enbart utifrån försäljningsvolymerna bedöma vad förändringarna beror på. Försäljningen av injektionspenicilliner har minskat under hela 2010-talet, men särskilt minskade den under störningen i tillgången på bensylpenicillin som började 2015 när användningen av mikrobläkemedel styrdes av Evira genom en temporär användningsrekommendation. Utgående från försäljningssiffrorna förefaller det som om rekommendationerna har efterföljts. Vid sidan av den minskade försäljningen av injektionspenicilliner ökade försäljningen av ersättande preparat under åren 2015 - 2016.

I behandlingen av människor har de kritiskt viktiga mikrobläkemedlens andel av totalförsäljningen fortsättningsvis varit liten. Bland injektionspreparaten halverades försäljningen av tredje generationens kefalosporiner ifjol (-4 kg), men försäljningen av makrolider ökade lika mycket. Huruvida förändringarna är bestående kommer att visa sig under kommande år.

Läs mer:

Fortsatt minskning i försäljningen av mikrobläkemedel för djur