Innehållspublicerare

null Fortfarande problem med Oriolas läkemedelsleveranser

Fortfarande problem med Oriolas läkemedelsleveranser

7.9.2017

Fimea fortsätter utreda Oriola Finland Oy:s problem med läkemedelsleveranser. Enligt Oriola har läkemedlens leveransvolymer ökat och beställningskön upphört växa. Leveransvolymerna var på onsdagen nästan hälften så stora som på måndagen. Trots detta är situationen fortfarande allvarlig och problemen är omfattande särskilt när det gäller kylprodukter. Omfattningen av problemen varierar på olika håll i Finland.

Enligt de uppgifter som Fimea fått har man lyckats leverera största delen av de brådskande läkemedelsleveranserna och man avhjälper Oriolas beställningskö så snabbt som möjligt. Oriola uppskattar att läkemedelsleveranserna normaliseras under veckoslutet. I praktiken kommer normaliseringen att synas på apoteken med fördröjning.

Apoteken kan göra nödbeställningar av läkemedel för att trygga leveranser av läkemedel som är kritiska för patienter. Oriola har gett sina kunder instruktioner för nödbeställningar.

Fimea följer situationen noga.

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, direktör, Tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet, tfn 029 522 3210
  • Johanna Linnolahti, överprovisor, tfn 029 522 3231
  • Pasi Peltoniemi, överinspektör, tfn 029 522 3239
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi