Innehållspublicerare

null Förteckningen över läkemedel som används för produktionsdjur på bestämda villkor har raderats

Förteckningen över läkemedel som används för produktionsdjur på bestämda villkor har raderats

23.3.2023

Förteckningen över läkemedel och preparat avsedda för människor som på bestämda villkor får användas även för djur har raderats från Fimeas webbplats. I och med tillämpningen av förordningen om veterinärmedicinska läkemedel 2019/6 har veterinären större frihet och ansvar än tidigare att förverkliga kaskadprinciperna vid veterinärmedicinsk behandling av produktionsdjur (artikel 113). Förordningen om veterinärmedicinska läkemedel är direkt tillämplig lagstiftning inom unionen. Därför har man avstått från det nationella kravet att alla läkemedelspreparat eller läkemedelssubstanser som används för produktionsdjur ska vara godkända för produktionsdjur i Finland.

När en veterinär använder ett läkemedelspreparat för ett produktionsdjur är en förutsättning för kaskadanvändningen att de farmakologiskt verksamma ämnena i läkemedlet ska vara tillåtna med stöd av MRL-förordningen (EG) nr 470/2009. I praktiken innebär detta att veterinären själv ska veta om det har fastställts en maximal restmängd för de aktiva substanserna i läkemedelspreparatet (MRL). 

Fimea kan kontaktas för att få specialtillstånd ifall produktionsdjuret behöver ett läkemedel som funnits i förteckningen och som annars inte finns tillgängligt. Veterinärerna kan ställa frågor om specialtillstånd på adressen erityisluvat.elaimille(at)fimea.fi.

 

Ytterligare information ges av

  • Irmeli Happonen, enhetschef, tfn 029 522 3330
  • Tita-Maria Muhonen, veterinär, tfn 029 522 3394
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi