Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7. – 30.9.2021

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7. – 30.9.2021

14.5.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.7. – 30.9.2021.

Förteckningen träder i kraft från början av juli och har kompletterats med 200 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 113 synonympreparat. Nytt preparat är läkemedlet som används mot förgiftningar sugammadex.

Totalt 87 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är enzympreparatet alglukosidas alfa,  läkemedlen mot ämnesomsättningssjukdom teduglutid och trientin, blod och blodbildande läkemedlet (Faktor VIII Inhibitor Bypassing Activity), läkemedlet mot svampinfektion isavukonazol, vaccin mot meningokockar (meningokock bakterie A, C, Y, W-135, tetravalent), tumorläkemedlen vinflunin, lenvatinib, pegaspargas samt kombinationen med pertuzumab och trastuzumab, immunmodulerande substanser peginterferon alfa-2a, ropeginterferon alfa-2b, okrelizumab, filgotinib, certolizumabpegol och basiliximab, antiinflammatoriskt medel parecoxib, läkemedlet mot luftvägssjukdomar reslizumab samt medlen vid ögonsjukdomar ranibizumab och ciklosporin.

Ur förteckningen har strukits 69 preparat på grund av avregistrering. EMA stramar åt bioekvivalenskriterierna för levotyroxin fr.o.m. 1.7.2021 och därför stryks 22 levotyroxin-preparat från listan över utbytbara läkemedel.

Sammanlagt innehåller förteckningen 6010 läkemedelspreparat som representerar totalt 722 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (129 st), psykosläkemedlet olanzapin (117 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (69 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (67 st) psykosläkemedlen aripiprazol (66 st) och ketiapin (62 st), tumorläkemedlen temotsolomid (54 st) och lenalidomid (54 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 62 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9728.

Listan över utbytbara läkemedel

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi