Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7. – 30.9.2020

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7. – 30.9.2020

15.5.2020

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.7. – 30.9.2020.

Förteckningen träder i kraft från början av juli och har kompletterats med 117 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 64 synonympreparat. Nya preparat är tumorläkemedlet palbociklib, medlet mot diarré rasekadotril, dermatologiska läkemedlet alitretinoin och vätskedrivande läkemedlet tolvaptan.

Totalt 53 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är tumorläkemedlet ponatinib, medlet för ämnesomsättning imigluceras, kombinationen mot luftvägssjukdomar med formoterol, beklometason och glykopyrroniumbromid, samt läkemedlet tafamidis med verkan på nervsystemet.

Ur förteckningen har strukits 102 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5808 läkemedelspreparat som representerar totalt 696 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (134 st), psykosläkemedlet olanzapin (115 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (69 st), psykoskosläkemedlet ketiapin (68 st) läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (67 st) psykosläkemedlet aripiprazol (65 st), kolesterolläkemedlet rosuvastatin (52 st), läkemedlet för erektil dysfunktion tadalafil (51 st) och psykosläkemedlet risperidon (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 61 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9544.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:
Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:
Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi

Ytterligare information ges av