Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4. – 30.6.2022

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4. – 30.6.2022

15.2.2022

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.4. – 30.6.2022.

Förteckningen träder i kraft från början av april och har kompletterats med 120 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 87 synonympreparat. Nytt läkemedel är efedrin som används mot hypotension.

Totalt 33 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är läkemedlet för diagnostik gadoxetinsyra, virusmedlet cabotegravir, värkmedicinen zikonotide och cancerläkemedlet tafacitamab.

Ur förteckningen har strukits 152 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 6122 läkemedelspreparat som representerar totalt 731 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (121 st), psykosläkemedlet olanzapin (115 st), cancerläkemedlet lenalidomid (100 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (67 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (66 st), psykosläkemedlen aripiprazol (66 st) och ketiapin (62 st) samt tumorläkemedlet temotsolomid (54 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 62 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9879.

Listan över utbytbara läkemedel

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.