Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10. – 31.12.2020

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10. – 31.12.2020

14.8.2020

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.10. – 31.12.2020.

Förteckningen träder i kraft från början av oktober och har kompletterats med 145 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 66 synonympreparat. Nya preparat är laxermedlet prucaloprid och antimykotikumet micafungin.

Totalt 79 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är enzympreparatet velagluceras alfa, blod och blodbildande läkemedlet lanadelumab, tumorläkemedlen carfilzomib och lipegfilgrastim och aflibercept som används vid ögonsjukdom.

Ur förteckningen har strukits 95 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5858 läkemedelspreparat som representerar totalt 698 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (134 st), psykosläkemedlet olanzapin (115 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (69 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (67 st) psykosläkemedlen ketiapin (68 st) och aripiprazol (65 st), kolesterolläkemedlet rosuvastatin (52 st), läkemedlet för erektil dysfunktion tadalafil (50 st) och psykosläkemedlet risperidon (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 61 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9594.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information om utbytbara läkemedel 

Principerna för uppgörandet av förteckningen:
Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:
Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.