Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1. – 31.3.2023

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1. – 31.3.2023

16.11.2022

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.1. – 31.3.2023.

Förteckningen träder i kraft från början av januari och har kompletterats med 108 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 85 synonympreparat.

Totalt 23 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparatet är tumorläkemedlen enfortumab vedotin, dostarlimab och sacituzumabgovitekan samt läkemedlet för behandling av njursjukdom finerenon.

Ur förteckningen har strukits 70 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 6219 läkemedelspreparat som representerar totalt 741 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (121 st), psykosläkemedlet olanzapin (109 st), tumorläkemedlet lenalidomid (107 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (66 st), psykosläkemedlet aripiprazol (64 st) läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (62 st), psykosläkemedlet ketiapin (58 st), tumorläkemedlet temotsolomid (57 st) samt diabetesmedlet sitagliptin (54 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 62 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 10059.

Listan över utbytbara läkemedel

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Juuso Haasto, jurist, tfn 029 522 3643
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi