Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1.–31.3.2022

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1.–31.3.2022

16.11.2021

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.1.–31.3.2022.

Förteckningen träder i kraft från början av januari och har kompletterats med 142 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 96 synonympreparat. Nya preparat är blod och blodbildande läkemedlet fondaparinux, anestetikumet isofluran, läkemedlet med verkan på nervsystemet pitolisant, läkemedlet mot parasitinfektion ivermektin och läkemedlet för diagnostik teknetium(99mTc)exametazim.

Totalt 46 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är ett vitaminpreparat, en hjärtmedicin alprostadil och ett läkemedel vid ögonsjukdom triamsinolon.

Ur förteckningen har strukits 86 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 6149 läkemedelspreparat som representerar totalt 733 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (129 st), psykosläkemedlet olanzapin (115 st), tumorläkemedlet lenalidomid (93 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (67 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (66 st), psykosläkemedlen aripiprazol (62 st) och ketiapin (62 st) samt tumorläkemedlet temotsolomid (54 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 62 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9905.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:

Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:

Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi