Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7.–30.9.2018

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.7.–30.9.2018

15.5.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.7.–30.9.2018.

Förteckningen träder i kraft från början av juli och har kompletterats med 155 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 92 synonympreparat. Nya preparat är antimykotiska läkemedlet anidulafungin, tumorläkemedlet sunitinib, diagnostika läkemedlet fluor[18F]-deoxiglukos och kombinationspreparatet vid ögonsjukdomar med fluorescein och oxibuprokain.

Totalt 73 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är diabetesmedlet insulin glulisin, antihypertensiva medlet ambrisentan och kombinationspreparatet med valsartan, amlodipin och hydroklorotiazid, antiepileptikan stiripentol, läkemedlet mot ögoninflammation fluorometolon och vaccin mot gula febern.

Ur förteckningen har strukits 74 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5316 läkemedelspreparat som representerar totalt 616 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: psykosläkemedlet olanzapin (116 st), läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (116 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (73 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (70 st), psykosläkemedlen ketiapin (68 st), aripiprazol (65 st) och risperidon (62 st), läkemedlet för erektil dysfunktion sildenafil (52 st) och kolesterolläkemedlet rosuvastatin (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 59 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 8987.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:
Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:
Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi