Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4. – 30.6.2019

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4. – 30.6.2019

14.2.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.4. – 30.6.2019.

Förteckningen träder i kraft från början av april och har kompletterats med 176 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 94 synonympreparat. Nya preparat är medlet för sedering vid intensivvård dexmedetomidin samt medlet vid järnbristanemier ferroglycinsulfat.

Totalt 82 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är centralstimulerande medlet piracetam, tumorläkemedlen blinatumomab, olaratumab och obinutuzumab samt medel vid ögonsjukdom ofloxacin.

Ur förteckningen har strukits 95 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5510 läkemedelspreparat som representerar totalt 634 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (122 st), psykosläkemedlet olanzapin (118 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (71 st), psykosläkemedlen ketiapin (69 st) och aripiprazol (65 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (63 st), psykosläkemedlet risperidon (57 st), kolesterolläkemedlet rosuvastatin (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 59 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 9261.

Listan över utbytbara läkemedel

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:

Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 029 522 3642

Fil som nedladdas i databasen:

Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 029 522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi