Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4.–30.6.2018

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4.–30.6.2018

14.2.2018

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.4.–30.6.2018.

Förteckningen träder i kraft från början av april och har kompletterats med 157 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 83 synonympreparat. Nytt preparat är infektionsläkemedlet ampicillin.

Totalt 74 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är antiemetiska kombinationspreparatet med palosetron och netupitant, antiarytmikan flekainid, antihypertensiva medlet vid pulmonell hypertoni riociguat, dermatologiska medlet ciklopirox och tumorläkemedlen daratumumab, nintedanib och anagrelid.

Ur förteckningen har strukits 113 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5235 läkemedelspreparat som representerar totalt 604 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: psykosläkemedlet olanzapin (116 st), läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (115 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (73 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (70 st), psykosläkemedlet ketiapin (68 st), aripiprazol (65 st) och risperidon (62 st), analgetikan oxicodon (52 st), kolesterolläkemedlet rosuvastatin (50 st) och läkemedlet för erektil dysfunktion sildenafil (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 59 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 8917.

Läs mer:

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat

Mer information:

Principerna för uppgörandet av förteckningen:
Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 02 9522 3320
Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 02 9522 3410
Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 02 9522 3642

Fil som nedladdas i databasen:
Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3368
Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3438

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi