Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4.–30.6.2017

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.4.–30.6.2017

14.2.2017

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.4.–30.6.2017.

Förteckningen träder i kraft från början av april och har kompletterats med 152 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 84 synonympreparat. Nytt preparat är tumorläkemedlet erlotinib.

Totalt 68 läkemedel har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är adrenalin, medlet mot akne bensoylperoxid, dermatologiska medlet ivermektin, hormonläkemedlet korifollitropin alfa, kombinationspreparatet mot HIV-infektion med emtricitabin, tenofoviralafenamid och rilpivirin, virushämmande medlet daclatasvir, tumorläkemedlet axitinib, preparat med salicylsyraderivat för lokalbehandling av led- och muskelsmärtor, melatonin, medlet vid nikotinberoende vareniklin, läkemedlet mot sjukdom i andningsorganen mupirocin samt kombinationspreparatet med vilanterol och umeclidiniumbromid.

Ur förteckningen har strukits 98 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 4938 läkemedelspreparat som representerar totalt 562 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: psykosläkemedlet olanzapin (113 st), läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (110 st), psykosläkemedlen ketiapin (75 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (73 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (70 st), psykosläkemedlet aripiprazol (61 st), analgetika oxicodon (58 st), psykosläkemedlet risperidon (56 st), tumorläkemedlet temotsolomid (54 st) och läkemedlet mot luftvägssjukdomar montelukast (52 st) och läkemedlet för erektil dysfunktion sildenafil (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 58 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 8552.

Läs mer: Utgivningstidtabell för förteckningen över utbytbara läkemedel

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Esa Heinonen, direktör, tfn 02 9522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 02 9522 3320
  • Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 02 9522 3642
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.