Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10. – 31.12.2016

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.10. – 31.12.2016

16.8.2016

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.10. – 31.12.2016.

Förteckningen träder i kraft från början av oktober och har kompletterats med 102 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 84 synonympreparat. Nya preparat är hostmedicinen pentoxiverin och sömnmedlet nitrazepam.

Totalt 18 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är vaccinet mot vattenkoppor och kombinationspreparatet mot HIV-infektion med, emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir och cobicistat.

Ur förteckningen har strukits 35 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 4132 läkemedelspreparat som representerar totalt 472 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: psykosläkemedlet olanzapin (113 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (74 st), psykosläkemedlen ketiapin (70 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (70 st), psykosläkemedlen aripiprazol (65 st) och risperidon (60 st), tumorläkemedlet temotsolomid (54 st), läkemedlet mot luftvägssjukdomar montelukast (53 st) och analgetika oxikodon (50 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 49 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanläkemedel är sammanlagt 8366.

Utbytbara läkemedelspreparat
 


 

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Erkki Palva, direktör, tfn 02 9522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 02 9522 3320
  • Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 02 9522 3642
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3438
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi