Innehållspublicerare

null Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1.–31.3.2018

Förteckning över utbytbara läkemedelspreparat 1.1.–31.3.2018

15.11.2017

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har fastställt förteckningen över sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat för perioden 1.1. – 31.3.2018.

Förteckningen träder i kraft från början av januari och har kompletterats med 128 läkemedelspreparat.

Förteckningen har utökats med 61 synonympreparat. Nya preparat är kombinationspreparatet för opioidberoende med buprenorfin och naloxon, kombinationspreparatet för glaukoma travoprost och timolol samt ämnesomsättningspreparatet nitisinon.

Totalt 67 preparat har införts i förteckningen som omfattas av parallellimport eller parallelldistribution. Nya preparat är blod och blodbildande läkemedlet natriumglyserolfosfat, skabbmedel permetrin, kombinationspreparat med könshormonerna follitropin och lutropin, medlet mot diarré saccharomyces boulardii samt tumorläkemedlen apremilast, daprafenib och crizotinib.

Ur förteckningen har strukits 60 preparat på grund av avregistrering.

Sammanlagt innehåller förteckningen 5191 läkemedelspreparat som representerar totalt 596 verksamma substanser eller grupper av kombinationspreparat räknat i ATC-grupper. Följande substanser har det största antalet läkemedelspreparat med försäljningstillstånd: psykosläkemedlet olanzapin (116 st), läkemedlet med verkan på nervsystemet pregabalin (110 st), läkemedlet för behandling av demenssjukdomar rivastigmin (73 st), läkemedlet mot parkinsonism pramipexol (70 st), psykosläkemedlet ketiapin (68 st), psykosläkemedlet aripiprazol (65 st), analgetikan oxicodon (58 st), psykosläkemedlet risperidon (58 st), läkemedlet för erektil dysfunktion sildenafil (50 st), läkemedlet mot luftvägssjukdomar montelukast (49 st) och tumorläkemedlet temotsolomid (48 st). Läkemedelsutbytet omfattar cirka 58 procent av samtliga humanläkemedel som har försäljningstillstånd i Finland. Antalet humanpreparat är sammanlagt 8889.

Läs mer:
Utgivningstidtabell för förteckningen över utbytbara läkemedel

Ytterligare information ges av

  • Principerna för uppgörandet av förteckningen:
  • Esa Heinonen, direktör, tfn 02 9522 3310
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 02 9522 3320
  • Risto Salmi, konsulterande jurist, tfn 02 9522 3642
  • Fil som nedladdas i databasen:
  • Merja Laakso, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3368
  • Jenni Sääskilahti, koordinator för försäljningstillstånd, tfn 02 9522 3438
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi