Innehållspresentatör

null Försnabbas behandlingen av ärendet i Fimea, om dokument och tilläggsutredningar sänds direkt till någon anställd vid Fimea?

Försnabbas behandlingen av ärendet i Fimea, om dokument och tilläggsutredningar sänds direkt till någon anställd vid Fimea?

Nej, tvärtom, tjänstemannen ifråga kan vara på tjänsteresa, på semester eller vara sjukledig. Det bästa sättet är att skicka all post som gäller kliniska läkemedelsprövningar till adressen Fimea, Kliniska läkemedelsprövningar, PB 55, 00034 FIMEA.

 

11.11.2015