Innehållspresentatör

null Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI) sammanträder den 5 september 2019 i Helsingfors – anmäl dig!

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI) sammanträder den 5 september 2019 i Helsingfors – anmäl dig!

29.4.2019

“Method competencies to meet the needs of medication safety and effectiveness research”

Forskningsnätverket RATTI ordnar ett möte för nätverkande den 5 september i Helsingfors (Porthania, Universitetsgatan 3) med syftet att

  • identifiera behoven av att utveckla metodkompetensen i forskningen kring medicineringssäkerhet och effekt samt

  • främja samarbetet för att öka metodutbildningen

Mötet riktar sig till organisationer inom sjuk- och hälsovård, där man behöver experter på forskning kring medicineringssäkerhet och effekt samt till utbildningsenheter där man utbildar dessa.

Mötet modereras och temat introduceras av direktör Kenneth Shermock från Johns Hopkins-universitetet i USA. Dessutom får vi höra inlägg om behoven av metodkompetens med perspektiv från olika vetenskapsgrenar samt hisstal av deltagarna.  Evenemanget går helt på engelska.

Anmäl dig till nätverkarmötet senast 17 maj 2019: https://www.webropolsurveys.com/S/F5ADBBEA36C229A2.par

Under mötet för nätverkande har du möjlighet att hålla ett hisstal (pitching)

Temat för hisstalen är behoven av metodkompetens sedda ur de deltagande organisationernas synvinkel och/eller resurser som kan utnyttjas i metodutbildningen.

Gör så här:

  • Uppge temat för ditt hisstal i samband med anmälan

  • Även hisstalen hålls på engelska

  • Du kan utnyttja power point-dior eller tala utan sådana

  • Du har max. tre minuter på dig. Därefter avbryts ditt tal.

  • I hisstalet kan du beskriva hur din egen organisation ser på behoven av metodkompetens, berätta om de resurser som kan utnyttjas i metodutbildningen – eller tala om båda.

Svara på en kort enkät: vad har din organisation för behov av metodkompetens, hurdana experter behöver du?

I enkäten utreds också vilka resurser som kan utnyttjas i metodutbildningen. Enkäten fungerar som basmaterial under mötet för nätverkande. Svaren är tillgängliga efter mötet för alla de utbildningsenheter som är intresserade att utnyttja dem i utvecklingen av metodutbildningen.

Svara på den korta enkäten senast 10 maj 2019: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97707/lomake.html

Forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling bildar grunden för nätverkets verksamhet

RATTI-nätverkets verksamhet baserar sig på forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling. Forskningsstrategin utarbetades som en del av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling i regeringsprogrammet och publicerades tillsammans med de andra rapporterna i genomförandeprogrammet.

Nätverket är öppet för alla. Bäst kan du komma med i verksamheten genom att delta i diskussionen i nätverkets LinkedIN-grupp och beställa nyhetsbrevet.

Läs mer

Möte för nätverkande i Helsingfors 5 juni 2019, program (pdf)

Forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling RATTIs LinkedIN-grupp

Beställ RATTI-nätverkets nyhetsbrev

Utnyttja forskningsrönen: Forskningsstrategi för rationell läkemedelsbehandling 2018–2022 (Statsrådets publikationssamling)

 

 

 

 

 

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi