Innehållspresentatör

null Forskarnätverket för rationell läkemedelsbehandling möts på seminarium 21 augusti – kom med!

Forskarnätverket för rationell läkemedelsbehandling möts på seminarium 21 augusti – kom med!

23.5.2018

Forskarnätverket för rationell läkemedelsbehandling samlas till ett gemensamt och öppet seminarium som riktar sig till alla som forskar kring rationell läkemedelsbehandling och som är intresserade av nätverkande.

Seminariets tema är “Rational medicine use within the social and healthcare systems: Effective use of Research Data” och det ordnas den 21 augusti 2018 kl. 9–16 på Fimea (Mannerheimvägen 103, 1 vån.) i Helsingfors. Det är också möjligt att följa en webbutsändning från seminariet i Fimeas lokaler i Kuopio (Microkatu 1).

Under förmiddagen hör vi de tre internationella huvudtalarnas inlägg om följande teman:

  • professor Alan Lyles, University of Baltimore: International perspective on High cost medicines – how to make them affordable
  • professor Heikki Ruskoaho, Helsingfors universitet: Finnish perspective on High cost medicines – how to make them affordable
  • professor Shane Desselle, Touro University, California: Promoting Rational Pharmacotherapy in Various Systems

En viktig del av seminariet är nätverkande samt diskussion om forskarnätverket för rationell läkemedelsbehandling, dess betydelse och verksamhet: vilken verksamhet tjänar bäst de forskare som arbetar med temat?

Utöver de kommenterande inlägg som begärts av olika aktörer har forskarna och forskargrupperna möjlighet att presentera sina egna forskningslinjer i ”hisstal” på några minuter (pitching). Syftet är att på bred bas göra forskningen kring temat rationell läkemedelsbehandling inom olika vetenskapsområden bekant och på så sätt främja nätverkande och samarbete. Vi uppmuntrar deltagarna att ta med sig sådant material som de anser bäst kan utnyttjas i nätverkandet och i presentationen av den egna forskningen.

Forskare och forskargrupper:
Det är möjligt att hålla ett pitching-tal om den egna forskningen, gör så här:

  • Uppge temat för ditt pitching-tal i samband med anmälan
  • Du kan utnyttja power point-dior eller tala utan sådana
  • Du har max. tre minuter på dig. Därefter avbryts ditt tal.
  • Avsikten är inte att presentera resultat från en enskild forskning, utan forskningsteman i vidare bemärkelse och även forskarens eller gruppens kunskaper i forskningsmetodiken.

Anteckna tidpunkten i din kalender, anmäl dig och kom med och nätverka

Möteslokalen rymmer 100 personer i den ordning de anmält sig. Du kan anmäla dig till seminariet i Helsingfors (det egentliga seminariet) eller till Kuopio (för att följa webbutsändningen) före den 10 augusti 2018:

https://www.webropolsurveys.com/S/400006129284BBE5.par

Man kan också följa seminariet som webbutsändning utan separat anmälan. Länken publiceras på Fimeas webbplats innan seminariet inleds.

Forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling bildar grunden för nätverkets verksamhet

Forskarnätverket för rationell läkemedelsbehandling inledde sin verksamhet i slutet av 2017. Forskarnätverkets verksamhet baserar sig på forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling. Forskningsstrategin utarbetades som en del av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling i regeringsprogrammet och publicerades tillsammans med de andra rapporterna som utarbetades i genomförandeprogrammet.

Nätverket är öppet och man kan anmäla sig per e-post till forsknings- och utvecklingschef Katri Hämeen-Anttila. En kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning för registret över forskarnätverket för rationell läkemedelsbehandling finns på Fimeas webbplats.

Läs mer:

Preliminärt program för seminariet (pdf) Rational medicine use within the social and healthcare systems: Effective use of Research Data

Utnyttja forskningsrönen: Forskningsstrategi för rationell läkemedelsbehandling 2018–2022 (Statsrådets publikationssamling) (på finska)

Publikationer och rapporter inom genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling (SHM) (på finska)

Registerbeskrivningar för Fimeas register (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513
  • Johanna Jyrkkä, forskare, tfn 029 522 3514
  • E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi