Innehållspresentatör

null Forskare – ta i bruk policy brief-blankettmallen i den vetenskapliga kommunikationen

Forskare – ta i bruk policy brief-blankettmallen i den vetenskapliga kommunikationen

16.12.2019

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling tillhandahåller en policy brief-blankettmall för forskarnas bruk. Forskarna kan utnyttja blankettmallen vid presentationen av forskningsprojekt som ansluter sig till främjandet av en rationell läkemedelsbehandling.

Målet är att öka kännedomen om forskningen inom området samt att informera om forsknings­resultaten till bland annat social- och hälsovårdsministeriet. Fimea erbjuder en publiceringsplattform för publiceringen av policy brief-dokumenten.

Blankettmallens funktion testas 2020

Respons på blankettmallen önskas såväl av de forskare som upprättar policy brief-dokument som av de tjänstemän som tillgodogör sig dokumenten. Respons kan skickas direkt till Fimea (katri.hameen-anttila@fimea.fi). I slutet av 2020 kommer det även att genomföras en separat enkät om blankettmallens användbarhet. Vid behov omarbetas blankettmallen utgående från responsen för att betjäna alla aktörer så bra som möjligt.

Forskarna ansvarar för policy brief-dokumentens innehåll och tillgänglighet

Forskarna har ansvar för policy brief-dokumentens innehåll och distribution. Dessutom är forskarna ansvariga för att upprätta policy brief-dokumentet i tillgängligt format. Som en offentlig aktör är Fimea bunden av tillgänglighetsdirektivet, vilket innebär att endast sådana policy brief-dokument som har en tillgänglig utformning publiceras.

Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling och Fimea ansvarar inte för innehållet i enskilda policy brief-dokument. De synpunkter som presenteras i policy brief-dokumenten motsvarar inte nödvändigtvis Fimeas synpunkter.

Anvisningar för upprättandet av ett policy brief-dokument

Forskningsnätverkets för rationell läkemedelsbehandling anvisningar för ifyllande av policy brief-blankettmallen (pdf)

Policy brief -lomakepohja (suomeksi, doc)

Policy Brief-blankettmallen (på svenska, doc)

Läs mer

Webbsidan om policy brief på fimea.fi

Ohjeet saavutettavan tiedoston laatimiseen ja lisätietoja saavutettavuudesta (Anvisningar för att skapa en tillgänglig fil och mer information om tillgänglighet) (saavutettavasti.fi)

LinkedIN-gruppen för Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling

Beställ Forskningsnätverkets för rationell läkemedelsbehandling nyhetsbrev

Ytterligare information ges av

  • Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn 029 522 3513