Innehållspresentatör

null Försäljningen av mikrobläkemedel för djur är fortsatt nästan oförändrad 2017

Försäljningen av mikrobläkemedel för djur är fortsatt nästan oförändrad 2017

8.2.2019

Försäljningsuppgifterna av mikrobläkemedel som används för djur i Finland har uppdaterats. Den totala försäljningen av antimikrobiella läkemedel för djur i Finland år 2017 var 11 000 kg dvs. lägre än någonsin sedan uppföljningen påbörjades.

 Både försäljningen av preparat som administreras oralt och preparat som administreras i form av injection sjönk klart. Andelen kritiskt viktiga antimikrobiella medel var mycket liten. Trots det minskade försäljningen av tredje generationens cefalosporiner betydligt. Majoriteten av antimikrobiella läkemedel såldes för djurindivider (65 %) och penicillin var fortvarande det mest sålda antimikrobiella läkemedlet för djur.

Försäljningsuppgifterna har publicerats i december 2018 i FINRES-Vet 2016-2017 rapporten, vilken innehåller information om resistens mot mikrobläkemedel och försäljning av mikrobläkemedel.

Läs mer

Försäljningen av mikrobläkemedel för djur är fortsatt nästan oförändrad

Rapporten av resistensuppföljningsprogrammet FINRES-Vet 2016-2017

Ytterligare information ges av

  • Martti Nevalainen, veterinär, tfn 029 522 3411
  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.