Tillbaka till föregående sida

Försäljningen av mikrobläkemedel för djur är fortsatt nästan oförändrad 2017

Försäljningen av mikrobläkemedel för djur är fortsatt nästan oförändrad 2017

8.2.2019

Försäljningsuppgifterna av mikrobläkemedel som används för djur i Finland har uppdaterats. Den totala försäljningen av antimikrobiella läkemedel för djur i Finland år 2017 var 11 000 kg dvs. lägre än någonsin sedan uppföljningen påbörjades.

 Både försäljningen av preparat som administreras oralt och preparat som administreras i form av injection sjönk klart. Andelen kritiskt viktiga antimikrobiella medel var mycket liten. Trots det minskade försäljningen av tredje generationens cefalosporiner betydligt. Majoriteten av antimikrobiella läkemedel såldes för djurindivider (65 %) och penicillin var fortvarande det mest sålda antimikrobiella läkemedlet för djur.

Försäljningsuppgifterna har publicerats i december 2018 i FINRES-Vet 2016-2017 rapporten, vilken innehåller information om resistens mot mikrobläkemedel och försäljning av mikrobläkemedel.

Läs mer

Försäljningen av mikrobläkemedel för djur är fortsatt nästan oförändrad

Rapporten av resistensuppföljningsprogrammet FINRES-Vet 2016-2017

Ytterligare information ges av

  • Martti Nevalainen, veterinär, tfn 029 522 3411
  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.
Dela denna sida