Innehållspublicerare

null Försäljningen av läkemedel som innehåller paracetamol eller dexametason begränsas för att säkerställa tillgången på och tillräckligheten av läkemedlen

Försäljningen av läkemedel som innehåller paracetamol eller dexametason begränsas för att säkerställa tillgången på och tillräckligheten av läkemedlen

18.8.2020

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att temporärt begränsa försäljningen och överlåtelsen till förbrukning av läkemedelspreparat som innehåller paracetamol eller dexametason. Målet är att säkerställa att läkemedelspreparaten räcker till och att distributionskedjan för läkemedel fungerar i Finland. Begränsningarna träder i kraft den 18 augusti 2020 och gäller till och med den 15 januari 2021.

Paracetamol är ett smärtstillande och febernedsättande läkemedel som används i stor utsträckning. Dexametason används till exempel för att dämpa inflammationer.

Läkemedelspreparat som innehåller paracetamol eller dexametason och kräver recept får på en och samma gång säljas eller överlåtas till förbrukning högst till en mängd som motsvarar tre månaders användning.

I fråga om egenvårdsläkemedel som innehåller paracetamol begränsas mängden läkemedel som får tas ut på en gång till en mängd som motsvarar den största godkända egenvårdsförpackningen.

SHM information 18.8.2020

SHM: Beslut och besväranvisning om begränsning av försäljningen av läkemedelspreparat som innehåller dexametason (pdf)

SHM: Beslut och besväranvisning om begränsning av försäljningen av läkemedelspreparat som innehåller paracetamol (pdf)

 

Ytterligare information ges av

  • Pirjo Rosenberg, sektionschef, Sektionen för läkemedelsdistribution, tfn 029 522 3246
  • Timo Mauriala, enhetschef, Enheten för kvalitetskontroll av preparat, tfn 029 522 3214
  • Johanna Nystedt, direktör, Tillsyn, tfn 029 522 3210
  • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi.