Innehållspublicerare

null Försäljningen av antimikrobiella läkemedel för djur ökade något

Försäljningen av antimikrobiella läkemedel för djur ökade något

18.11.2020

Livsmedelsverket har publicerat uppgifter om mikrobläkemedelsresistens hos djur och försäljning av antimikrobiella läkemedel för djur gällande år 2019. Försäljningen av antimikrobiella läkemedel har länge minskat men ökade något i fjol. I synnerhet ökade försäljningen av orala produkter avsedda för gruppmedicinering.

Merparten av mikrobläkemedel för djur används fortfarande till vård av sjuka djurindivider. Medicinering av individer är att föredra framom gruppmedicinering för att förebygga en spridning av resistens. 

Läs mera

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/medicinering-av-djur/uppfoljning-av-antibiotikaresistensen/finres-vet-rapporter/

Ytterligare information ges av

  • Katariina Kivilahti-Mäntylä, veterinär, tfn 029 522 3354
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi